Trang chủ / Chăm sóc cây Cà phê

Chăm sóc cây Cà phê

Kỹ thuật chăm sóc cây cà phê sau thu hoạch

Cây cà phê sau một năm mang trái bị mất sức sinh trưởng rất nhiều, đặc biệt trong giai đoạn cây cà phê cho thu hoạch cũng là giai đoạn cây phân hóa mầm hoa. Mùa khô ở Tây Nguyên thường kéo dài từ tháng 11-4 hàng năm. Vào đầu mùa khô thường …

Đọc thêm »

Quản lý dinh dưỡng cho cây cà phê trong điều kiện thời tiết bất thường

Tây Nguyên bước vào mùa khô, đây cũng là mùa cây cà phê nghỉ ngơi sau thời gian thu hoạch, để tích lũy chất dinh dưỡng và phân hóa mầm hoa, hình thành hoa, đậu quả, quả non phát triển. chăm sóc cho cây cà phê trong giai đoạn muầ …

Đọc thêm »

Đa dạng hóa cây trồng lâu năm trong vườn cà phê vối

Trước tình trạng dựa vào nông sản được  mùa mất giá, được giá mất mùa cũng như dịch bênh bùng phát trên gia súc gia cầm, khiến cho người nông dân gặp rất nhiều rủi do và thậm chí là mất trắng. Thực hiện chủ trương đa dạng cây trồng …

Đọc thêm »