Recent Posts

Quy trình xử lý đất tái canh cây cà phê

Để tái canh cây cà phê đạt hiệu quả,  thì một trong những yếu tố có tính chất quyết định đó là khâu xử lý đất. Trên thực tế việc trồng lại cây cà phê trên đất đã trồng cây cà phê thường gặp khó khăn, do nguồn sâu bệnh …

Đọc thêm »

Đa dạng hóa cây trồng lâu năm trong vườn cà phê vối

Trước tình trạng dựa vào nông sản được  mùa mất giá, được giá mất mùa cũng như dịch bênh bùng phát trên gia súc gia cầm, khiến cho người nông dân gặp rất nhiều rủi do và thậm chí là mất trắng. Thực hiện chủ trương đa dạng cây trồng …

Đọc thêm »

Kỹ thuật tưới nước cho cây cà phê

Ở những vùng trồng cà phê có mùa khô hạn kéo dài trên 3-4 tháng thì tưới nước mang ý nghĩa quyết định đến sinh trưởng và năng suất cà phê. Tướinước có tác dụng duy trì sinh trưởng của cây cà phê, đồng thời là điều kiện để cây ra …

Đọc thêm »