Trang chủ / Chăm sóc cây Cà phê / Quy trình xử lý đất tái canh cây cà phê

Quy trình xử lý đất tái canh cây cà phê

quy-trinh-xu-ly-dat

Để tái canh cây cà phê đạt hiệu quả,  thì một trong những yếu tố có tính chất quyết định đó là khâu xử lý đất.

Trên thực tế việc trồng lại cây cà phê trên đất đã trồng cây cà phê thường gặp khó khăn, do nguồn sâu bệnh tích lũy trong đất. Nhiều trường hợp trồng lại cà phê không chết ngay mà 2 đến 3 năm sau mới chết, gây thiệt hại rất lớn.Video chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông, xin đề cập đến một trong những quy trình cần thực hiện, để tái canh cây cà phê thành công, đó là khâu xử lý đất:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

11 + four =