Trang chủ / Thẻ lưu trữ: Chăm sóc cây Bơ

Thẻ lưu trữ: Chăm sóc cây Bơ

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ

Cây bơ ra nhiều đợt hoa, để đảm bảo chất lượng, vụ bơ nên thu hoạch từ 2 – 4 đợt quả, xác định qua nhiều đặc điểm bên ngoài và bên trong. ĐẤT TRỒNG. Cây bơ trồng được ở nhiều loại đất nhưng thích hợp nhất ở đất đỏ bazan. Địa …

Đọc thêm »