Trang chủ / Thẻ lưu trữ: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tiêu

Thẻ lưu trữ: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tiêu

Biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên cây tiêu

Những năm gần đây do thời tiết thay đổi thất thường, cộng với dịch bệnh tấn công. Trong khi đó người trồng hồ tiêu mở rộng diện tích, nhưng không chủ động trong việc phòng trừ sâu bệnh hợp lý, nên đã làm giảm năng xuất cây tiêu, thậm chí …

Đọc thêm »